ПОДРОБНА ПРОГРАМА
17 ноември 2016 /четвъртък/
Биологически факултет
08:30 - 12:30 Регистрация Фоайе
II етаж
08:30 - 12:30 Монтиране на постерните табла Фоайе
I етаж
09:00 - 09:30

ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
проф. д-р Мариела Оджакова, Председател на организационния комитет
доц. д-р Стоян Шишков, Декан на БФ

1100 години успение на св. Климент Охридски
Слово на доц. д-р Георги Вълчев, Зам. -Ректор на Софийския университет

239
09:30 - 12:30 Пленарни доклади 239
12:30 - 13:30 Обедна почивка
13:30 - 15:30 Постерна сесия Фоайе
I етаж
18 ноември 2016 /петък/
Биологически факултет
09:00 - 10:00 Пленарни доклади 239
10:00 - 11:30 Кръгла маса "Кариерно развитие" 239
11:30 - 14:30 БиоФест Фоайе
I етаж
14:30 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Награждаване "Най-добър постер"
239