Научен  комитет

Председател: доц. д-р Стоян Шишков - Декан на Биологическия факултет

Членове:
проф. дбн Росица Конакчиева – СУ
проф. дбн Диана Петкова – СУБ
проф. д-р Светла Петрова – СУ
проф. д-р Христо Гагов – СУ
доц. д-р Анели Неделчева – СУ
доц. д-р Ганка Чанева – СУ
доц. д-р Валентина Ганева – СУ
доц. д-р Светослав Димов – СУ
доц. д-р Анелия Кенарова – СУ
доц. д-р Петя Христова – СУ
доц. д-р Албена Гьонова – СУ


Организационен  комитет

Председател: проф. д-р Мариела Оджакова – СУ

Членове:
доц. д-р Диляна Николова – СУ
доц. д-р Иван Трайков – СУ
гл. ас. д-р Анита Тошева – СУ
гл. ас. д-р Яна Евстатиева – СУ
гл. ас. д-р Атанас Грозданов – СУ
гл. ас. д-р Любен Загорчев – СУ
гл. ас. д-р Мартин Димитров – СУ
д-р Красимир Косев - Директор на УБГ
г-н Атанас Згуров - Главен експерт, МОН

Секретар: г-жа Мариана Модрева
Графичен дизайн: г-н Димитър Миланов