Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на традиционната Младежка научна конференция “Климентови дни”. Тя ще се проведе на 17 и 18 ноември 2016 г. в Биологическия факултет бул. Драган Цанков №8, в рамките на тържественото честване на 1100 години от успението на св. Климент Охридски, патрон на Софийския университет.

Организатори на събитието са Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, Фонд научни изследвания на СУ, Научно изследователски сектор при СУ, Университетски ботанически градини (УБГ), Съюз на учените в България (СУБ) – секция биофизика, биохимия и молекулярна биология, студентски клуб СКОРЕЦ.

Тематични направления:

  • Биоразнообразие и биологично образование;
  • Молекулярна биология и биотехнологии;
  • Екология и устойчиво развитие;